Artros

Center za ortopedijo in športne poškodbe


Komentiraj

Izokinetična dinamometrija v preventivi in rehabilitaciji športnih poškodb


Redna telesna aktivnost, sploh v obliki športa je zdrava in ima dokazane številne pozitivne učinke tako na gibala kot na celotno telo. Športna aktivnost pa ne prinaša le pozitivnih učinkov, povezana je tudi z večjim tveganjem za nastanek poškodb gibal. Glavni dejavniki tveganja za nastanek poškodb povezanih s športom so starost nad 40 let, neustrezna predhodna telesna pripravljenost, nepravilno načrtovanje in stopnjevanje obremenitev pri treningu, opuščanje ogrevanja ter neprimerna oprema. Vsakega novega športa se je torej potrebno lotiti premišljeno, še posebej če daljši čas prej sploh nismo bili telesno aktivni.

S širjenjem popularnosti najrazličnejših rekreativnih športov prihaja do porasta športnih poškodb, povečuje pa se tudi zavedanje o pomenu preventive in zgodnjega zdravljenja takšnih poškodb. Medicinska znanost na tem področju je v zadnjem desetletju izjemno napredovala. Metode, ki se uporabljajo v preventivi in rehabilitaciji poškodb gibal so postale bolj znanstveno podprte. Ena izmed temeljnih instrumentalnih metod, ki se pri tem uporabljajo je Izokinetična dinamometrija.

izokinetika

Kaj je izokinetična dinamometrija?

To je fiziološko instrumentalno merjenje mišične moči v dinamičnih razmerah. Pri tej tehniki merjenja mišične moči lahko ocenjujemo silo, zmogljivost in vzdržljivost različnih mišičnih skupin pri krožnih gibih v različnih sklepih z določeno in izbrano hitrostjo giba. Ročica izokinetičnega sistema, v katero je vpet del preiskovanega uda, se namreč giblje z znano in vnaprej izbrano hitrostjo. Med meritvijo izokinetičnega giba nadziramo pospeševanje in hitrost giba v sklepu, ob tem pa merimo in beležimo proizvedeno silo kot navor v posameznih kotih sklepa med kotnim gibanjem. Kotna hitrost giba je vnaprej določena, stalna in nadzorovana, medtem ko je obremenitev spremenljiva in kar je najpomembneje, stalno prilagojena sposobnosti mišic, da ustvarjajo silo. To pomeni, da se ob povečevanju napora preiskovanca veča le upor ročice proti gibu, hitrost giba pa ostaja enaka. V primeru, da je mišična moč slaba, ali pa moč krčenja mišice omejuje bolečina, se ustrezno zmanjšuje tudi upor ročice in s tem obremenitev mišic.

Uporabnost izokinetične dinamometrije

Izometrično testiranje lahko koristno in varno uporabljamo pri ocenjevanju napredka rehabilitacije po ortopedskih in travmatoloških posegih na sklepih in kosteh, po konzervativnem zdravljenju poškodb mehkih tkiv (npr. natrganin mišic, daljša imobilizacija) kot tudi pri spremljanju učinka treninga mišične moči in vzdržljivosti. Izredno pomemben podatek, ki ga pridobimo z izokinetičnim testiranjem je primerjava moči agonističnih in antagonističnih mišic, saj je ustrezno razmerje moči med njimi ključno za preprečevanje poškodb kot tudi za učinkovito in varno gibanje v športnih disciplinah pri katerih prihaja do hitrih sprememb smeri gibanja ali pojemkov oz. pospeškov med igro.

Uporabnost izokinetične dinamometrije pa ni omejena le na testiranje. Zaradi možnosti prilagajanja upora glede na proizvedeno mišično silo, je naprava zelo uporabna za vadbo v celotnem poteku rehabilitacije. Sploh v zgodnjem obdobju po poškodbi je vadba s to napravo bistveno bolj varna, saj natančna kontrola proizvedene mišične napetosti zmanjšuje tveganje za ponovitev ali nastanek novih poškodb. V kasnejših fazah rehabilitacije nam pomaga odkrivati nesorazmerja med močjo posameznih mišičnih skupin, kar je pomemben podatek za nadaljnje načrtovanje in usmerjanje vadbe in kasneje tudi športnega treninga. Podobno uporabna se je izokinetična dinamometrija izkazala tudi pri preventivi športnih poškodb, saj z obdobnimi testiranji lahko na ta način še pred razvojem same poškodbe zaznamo in izmerimo porušena razmerja v aktivaciji različnih mišičnih skupin. Z ustreznim preventivnim programom vadbe zatem ta nesorazmerja lahko tudi odpravimo, še preden se razvije poškodba. Med vsemi uporabnostmi te metode ne smemo pozabiti še na možnost različnih načinov treninga propriocepcije. Gre za občutek zaznavanja položaja sklepa v prostoru, ki je izjemno pomemben pri pravilnem izvajanju gibov ter za pravilno aktivacijo mišic. Značilno se po poškodbah ali operativnih posegih sposobnost propriocepcije bistveno zmanjša. Spodbujanje propriocepcije z ustrezno vadbo je torej eden ključnih elementov vsake rehabilitacije poškodb gibal.

Razmah uporabe izokinetične dinamometrije v rehabilitaciji pomeni pričetek nove dobe na področju preprečevanja in zdravljenja športnih poškodb. Programi fizikalne terapije in treninga se z uporabo te metode sedaj oblikujejo povsem individualno glede na instrumentalno izmerjeno funkcijo mišic, objektivno izmerjeno napredovanje mišične moči pa predstavlja podlago za stopnjevanje intenzitete treninga. Celoten proces rehabilitacije, ki temelji na izokinetični dinamometriji je tako učinkovitejši ter varnejši, kasnejša obdobna testiranja pa pomembno zmanjšujejo tveganje za ponovitev poškodb.

unnamed (2)--

 

Luka Slabe

Artros


Komentiraj

Izokinetična dinamometrija


To je fiziološko instrumentalno merjenje mišične moči v dinamičnih razmerah. Pri tej tehniki merjenja mišične moči lahko ocenjujemo silo, zmogljivost in vzdržljivost različnih mišičnih skupin pri krožnih gibih v različnih sklepih z določeno in izbrano hitrostjo giba.

Izometrično testiranje lahko koristno in varno uporabljamo pri ocenjevanju napredka rehabilitacije po ortopedskih in travmatoloških posegih na sklepih in kosteh, po konzervativnem zdravljenju poškodb mehkih tkiv (npr. natrganin mišic, daljša imobilizacija) kot tudi pri spremljanju učinka treninga mišične moči in vzdržljivosti. Izredno pomemben podatek, ki ga pridobimo z izokinetičnim testiranjem je primerjava moči agonističnih in antagonističnih mišic, saj je ustrezno razmerje moči med njimi ključno za preprečevanje poškodb kot tudi za učinkovito in varno gibanje v športnih disciplinah pri katerih prihaja do hitrih sprememb smeri gibanja ali pojemkov oziroma pospeškov med igro.

Uporabnost izokinetične dinamometrije pa ni omejena le na testiranje. Zaradi možnosti prilagajanja upora glede na proizvedeno mišično silo, je naprava zelo uporabna za vadbo v celotnem poteku rehabilitacije. Sploh v zgodnjem obdobju po poškodbi je vadba s to napravo bistveno bolj varna, saj natančna kontrola proizvedene mišične napetosti zmanjšuje tveganje za ponovitev ali nastanek novih poškodb. V kasnejših fazah rehabilitacije nam pomaga odkrivati nesorazmerja med močjo posameznih mišičnih skupin, kar je pomemben podatek za nadaljnje načrtovanje in usmerjanje vadbe in kasneje tudi športnega treninga. Podobno uporabna se je izokinetična dinamometrija izkazala tudi pri preventivi športnih poškodb, saj z obdobnimi testiranji lahko na ta način še pred razvojem same poškodbe zaznamo in izmerimo porušena razmerja v aktivaciji različnih mišičnih skupin. Z ustreznim preventivnim programom vadbe zatem ta nesorazmerja lahko tudi odpravimo, še preden se razvije poškodba.

izokinetika

Več si lahko preberete na: http://artros.si/ in http://artros-reha.si/